PVC BORU:  Şebeke suyu kullanımı sonucu açığa çıkan pis suların bina dışındaki kanalizasyon ya da rögarlara iletildiği borulardır. PVC borularda kullanılan ham maddeler sert plastik olması nedeniyle uzun yıllar kırılmalara ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.

POLİETİLEN (PE) BORU:    Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastır.

HDPE BORU: Yüksek sıcaklıklarda eriyebilen, kimyasallara ve çatlak ilerlemesine karşı çok dayanıklı olan HDPE ( High Density Polyethylene – Yüksek Yoğunluklu Polietilen) hammadde ile üretilmektedir. Günümüzde Pe 100 boru gurubu için kullanılmaktadır.