Difüzör atık su arıtma tesislerinde, biyolojik arıtma havuzları tabanına yerleştirilen ve blowerlar yardımı ile oluşturulan havayı havuz içerisine küçük kabarcıklar halinde verilmesini sağlayan ekipmanlardır. Suyun arıtması için gerekli olan mikroorganizmaların üreyebilmesi için besin maddesi ve oksijen gereklidir. Sudaki atık maddeler bu organizmalara besin olur. Su içerisinde çözünmüş oksijen yeterli olmadığı için suya dışarıdan blower yardımıyla hava (oksijen) verilir. Bu havanın suda çözünmesi için blower ile toplanan hava havuz tabanındaki difüzörden geçirilir. Bu işlem ile atık sudaki oksijeni çözme yeteneği maksimuma çıkar ve arıtma verimi yüksektir.