Parçaları;

Gövde

Membran

olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.

Uygulama Alanları;

Belediye atıksu arıtma.

Endüstriyel atıksu arıtma.

Temiz su arıtma.

Çamur stabilizasyonu.

Akarsuların ve göllerin havalandırılması.

Özellikleri;

Yüksek oksijen transfer verimliliği.

Tıkanmaya karşı yüksek direnç.

Korozyona karşı yüksek direnç.

Geniş hava akış aralığı.

Düşük basınç kaybı.

Düşük enerji maliyeti.

Kolay kurulum.

Geri akış önleme.

Kendi kendini temizleme işlemi.

Aralıklı çalışma yeteneği.

Tasarruf.