Kurucu
Sedat İnal

Üretim Müdürü
Esat İnal

İç Pazar Yetkilisi
Özkan Deveci

Kurucu
Murat Garip

İhracat Pazarlama Yetkilisi
Ezgi Kabaca

Muhasebe

Gülin Bayram