MBBR Ne İçin Kullanılır;

BOİ/KOİ Giderimi

(De) Nitrifikasyon

Toplam Azot Giderimi

Fosfor Giderimi

Anaerobik Amonyum Oksidasyonu ( ANAMMOX)

İlaçlar, pestisitler, kozmetikler gibi mikrokirleticiler.

MBBR Nerede Kullanılır?

Evsel

Sınai

Tekstil

Kağıt

Küçük Tesisler

Kentsel

Yiyecek-İçecek

Madencilik

MBBR Nasıl Çalışır?

Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörleri (MBBR), “taşıyıcı” olarak adlandırılan yüksek yüzey alanlı gözenekli katılara tutunup büyüyen mikroorganizmaların gerçekleştirdiği biyokimyasal tepkimelerle atıksuyu arıtır. Taşıyıcılar reaktör hacminde askıdadırlar ve sıvı akımlarınca serbestçe hareket ederler. Bu mikroorganizmalar ve salgıladıkları biyo-maddeler karmaşık bir yapı oluşturur; biyofilm. MBBR sürekli-akışlı, saf bir biyofilm reaktörüdür, yani çıkış akışı ayırma reaktöründen MBBR’ye biyokütlenin geri dönüşümü yoktur. Biyofilm (veya bağlı biyokütle) içeren taşıyıcılar, hava kabarcıkları (aerobik reaktörlerde) veya mekanik karıştırma (anoksik ve anaerobik reaktörlerde) ile atıksu ortamında yüzer ve dolaşır. Bu hareket, suya yakın yoğunluğa sahip taşıyıcı malzemeler seçilerek desteklenir.

Neden MBBR?

Optimal atıksu arıtma teknolojisi,

Soğuk iklimlerde çalışabilir,

Çamur taşınım ve birikimi düşüktür, katı madde yönetimi son derece kolaydır.

Neredeyse hiçbir bakıma gerek olmadan 20 yıldan fazla çalışır.

Asgari operatör müdahalesi yeterlidir.

Süreklidir, ters akışla temizlemeye gerek duymaz.

Su geri kazanımı sağlar.

Tıkanmaya ve atık şoklarına karşı dayanıklıdır.

Yatırım maliyeti çok düşüktür.

Enerji tasarrufu sağlar.

Çok çeşitli bileşimlerdeki ve yüklemelerdeki atıksuları arıtabilir.

Uygun Maliyetli: Verimlilik yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır.

Küçük Ayakizi: Yüksek hızlı arıtma basit ve kompakt bir tesis sağlar.

 Esnek Tasarım: Sistem, çok çeşitli işlevlere sahip herhangi bir AAT’ye entegre edilebilir.

 Genişletilebilir: Nüfus artışı veya diğer yenileme ve kapasite artışı ihtiyacı doğduğunda basitçe taşıyıcı medya eklenerek tesis kolaylıkla genişletilebilir.

Kararlı Çalışma: Toksik şok veya hidrolik taşkınlar tüm mikrop popülasyonunu etkileyemediği için süreç sorunsuz ve hızlı toparlanır.

 Düşük Sıcaklık Nitrifikasyonu: Çok soğuk iklimlerde ve düşük çamur yaşında bile, ototrof bakımından zengin biyofilm kararlı nitrifikasyon sağlar.

MBBR Üstünlükleri?

Yüksek atık giderme verimliliği.

• Enerji tüketiminde önemli indirgenme.

 • Son derece yüksek besin yükünü kaldırabilir.

 • Tıkanmayı önler

 • Su ve atıksuların geri kazanımı.

 • Sürekli, geri yıkama yok.

• Kullanıcı dostu.

• 20 yıldan fazla hizmet ömrü.

 • Daha az çamur üretimi ve kabarması.