MBBR (Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör) sistemi, biyolojik büyüme için çok geniş bir yüzey alanı oluşturmak amacıyla tasarlanmış binlerce özel biyo-kütle taşıyıcının kullanımıyla uygulanır. Özel olarak yapılandırılmış havalandırma havuzlarında veya reaktör tanklarında asılı duran özel biyofilm taşıyıcıları kullanan gelişmiş bir sabit film biyolojik atık su arıtma işlemidir.  Her bir yüzer biyofilm taşıyıcı, bu biyofilm taşıyıcılar üzerinde yetiştirilen mikrobiyolojik organizmalar tarafından emilen ve oksitlenen BOİ, KOİ, TSS ve diğer bazı kirleticilerin azaltılmasını idare etmek üzere tasarlanmıştır. MBBR sistemi mevcut tesislerde uygulanabilir. Sonuç olarak, ek tanklar olmadan tesisin kapasitesini artırmak mümkündür. Sistem azot, fosfor giderimi sağlar. Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak tesisler için uygun maliyetli bir çözümdür.